Došlé faktúry na Mesto Hlohovec
Zoznam došlých faktúr na Mesto Hlohovec v roku 2008

2/4/2008 AMOS, s.r.o. oprava auta 2.733,50 SKK
2/4/2008 Acom - Ing.Roman Drgon spracovanie a vyhotovenie - kniha dochádzky 2.232,00 SKK
2/4/2008 Sabrina modelle pracovný odev 15.117,00 SKK
2/4/2008 Slovenský plynárenský priemysel a.s. spotreba zemného plynu - M.R.Štefánika 1, HC 60.450,00 SKK
2/5/2008 Lubomír Kutan - TKO EKOPRES II. vývoz odpadu zo zberného dvora 47.890,70 SKK
2/5/2008 Lubomír Kutan - TKO EKOPRES II. vývoz odpadu zo zberného dvora 33.748,77 SKK
2/5/2008 SZ-SOFT Zlatohlávek Štefan Konzultacná a poradenská cinnost-spracovanie údajov pre štatistické 1.750,00 SKK
2/5/2008 .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. prevádzkovanie zberného dvora 41.650,00 SKK
2/5/2008 .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. zvoz a likvidácia KO 783.228,00 SKK
2/6/2008 Ing. Karol Slivkanic projektová dokumentácia !Rekonštrukcia MK Štúrova ulica Hlohovec" 29.155,00 SKK
2/6/2008 Ing. Karol Slivkanic projektová dokumentácia"Chodník na Dukelskej ulici Hlohovec" 5.831,00 SKK
2/6/2008 Mestské kultúrne centrum vstupenky na mestský ples 2008 18.750,00 SKK
2/6/2008 ANTES & B+M oprava PTV 1.572,00 SKK
2/6/2008 PETIT PRESS s.r.o. inzercia v periodiku Trnavské noviny 3.332,00 SKK
2/6/2008 JAS AIR SK spol. s r.o. letecké fotografie 120x80cm, CD ROM letecké foografie 29.897,60 SKK
2/6/2008 OTIS Výtahy s.r.o. servis výtahu 1/2008 2.270,50 SKK
2/6/2008 Ing. arch. Viliam Cuperka projektové práce - IBV Timravy 85.680,00 SKK
2/6/2008 Ronald Mišech-LUDOVÁ JEDÁLEN-DOLIS obedy dochodcov 2.910,00 SKK
2/6/2008 Perex, a. s. preddavok za inzerciu v denníku PRAVDA 4.488,70 SKK
2/8/2008 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 51.404,20 SKK

« Predošlá |  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  | Ďalšia »

Stránok: 75