Došlé faktúry na Mesto Hlohovec
Zoznam došlých faktúr na Mesto Hlohovec v roku 2008

3/6/2008 .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. odvoz KO a DSO 785.404,00 SKK
3/6/2008 METRUM spol. s r.o. internet 2.677,50 SKK
3/6/2008 OTIS Výtahy s.r.o. servis výtahu 2/2008 2.333,60 SKK
3/6/2008 AMOS, s.r.o. oprava a údržba auta Škoda SUPERB 15.077,50 SKK
3/6/2008 .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. prevádzkovanie zberného dvora 41.650,00 SKK
3/7/2008 CORA GEO, s.r.o. nulová školenie zaplatené 28.2.08 pp c. 20080807 0,00 SKK
3/7/2008 EVITA TEX-Božena Sudovská obedy dôchodcov ŠU 2/2008 8.740,00 SKK
3/7/2008 Vodárenské a technické služby,s.r.o. oprava kanalizacného potrubia v areáli ZŠ sv Jozefa HC 7.321,00 SKK
3/7/2008 Lubomír Kutan - TKO EKOPRES II. vývoz odpadu zo zberného dvora 45.512,97 SKK
3/7/2008 Lubomír Kutan - TKO EKOPRES II. biologický odpad 2.271,90 SKK
3/7/2008 Lubomír Kutan - TKO EKOPRES II. mesacný paušálny poplatok za separovaný zber 59.500,00 SKK
3/7/2008 Anton Kvanta OPRAVA, MONTÁŽ A PREDAJ oprava stožiara VO na ul Kpt.Nálepku 19.858,50 SKK
3/10/2008 CORA GEO, s.r.o. 0,00 SKK
3/10/2008 AUREX spol. s r.o. spracovanie aktualizácie Parciálneho IS Katastra nehnutelnosti mesta 49.999,00 SKK
3/10/2008 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 49.534,90 SKK
3/10/2008 Vydavatelstvo EUROSTAV, spol. s r.o. nulová uhradená preddavkovou fa dna 27.02.08 pp 20080794 0,00 SKK
3/11/2008 ZSE Energia, a.s. dodávka el.energie 4.175,00 SKK
3/11/2008 ZSE Energia, a.s. dodávka el.energie 7.873,00 SKK
3/11/2008 Štefan Vrchovský - Fy Vrchovský školenie PO a BOZP 4.500,00 SKK
3/12/2008 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo tovar na poukážky-RP 5.400,00 SKK

« Predošlá |  6  7  8  9  10 11  12  13  14  | Ďalšia »

Stránok: 75