Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: obec Siladice

Celková fakturovaná suma: 36.576,00 SKK Počet faktúr: 3
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/15/2008 Mzdy,odvody, SF/OS III.Q.2008Interné č.: 2008001371   Externé č.: 52008 14.548,00 SKK
10/6/2008 Mzdy,odvody, SF/ OS/ III.Q. 2008Interné č.: 2008001054   Externé č.: 22008 13.217,00 SKK
7/11/2008 Mzdy, odvody, SF, OS/ II.Q.2008Interné č.: 2008000707   Externé č.: 12008 8.811,00 SKK