Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: obec Sasinkovo

Celková fakturovaná suma: 22.219,00 SKK Počet faktúr: 2
Podiely na fakturovanej sume: Obce
6/6/2007 Mzdy,odvody, SF / OS, 4/2007Interné č.: 2007000497   Externé č.: 2.127,00 SKK
4/12/2007 Mzdy,odvody,SF, / OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000345   Externé č.: 20.092,00 SKK