Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: obec Horné Otrokovce

Celková fakturovaná suma: 330.384,00 SKK Počet faktúr: 8
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/17/2008 Mzdy,odvody, SF, Os, IV. 2008Interné č.: 2008001397   Externé č.: 2008000522 65.558,00 SKK
10/22/2008 Mzdy, odvody, SF,OS/III:Q.2008Interné č.: 2008001120   Externé č.: 2008000411 45.779,00 SKK
7/28/2008 Interné č.: 2008000713   Externé č.: 2008000307 41.803,00 SKK
4/25/2008 Mzdy,odvody,SF, OS I.Q.2008Interné č.: 2008000377   Externé č.: 2008000133 34.821,00 SKK
12/14/2007 Mzdy,odvody, SF, OS/ IV.Q:2007Interné č.: 2007001287   Externé č.: 7593 46.063,00 SKK
10/16/2007 Mzdy, odvody, SF/OS/ III.Q.2007Interné č.: 2007000965   Externé č.: 7479 32.729,00 SKK
7/12/2007 Mzdy, odvody, SF / OS II. Q. 2007Interné č.: 2007000630   Externé č.: 7311 32.512,00 SKK
4/19/2007 Mzdy,odvody,SF/ OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000353   Externé č.: 7196 31.119,00 SKK