Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: obec Dolné Trhovište

Celková fakturovaná suma: 88.155,00 SKK Počet faktúr: 8
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/16/2008 Mzdy,odvody, SF, Os, IV. 2008Interné č.: 2008001394   Externé č.: 2008000020 12.261,00 SKK
10/16/2008 Mzdy, odvody, SF, OS/III.Q.2008Interné č.: 2008001103   Externé č.: 2008000015 10.932,00 SKK
8/6/2008 Mzdy, odvody, SF, OS, II.Q.2008Interné č.: 2008000714   Externé č.: 2008000012 10.942,00 SKK
4/29/2008 Mzdy, odvody, SF, OS, I.Q. 2008Interné č.: 2008000437   Externé č.: 62008 10.952,00 SKK
12/14/2007 Mzdy,odvody, SF, OS/ IV.Q:2007Interné č.: 2007001289   Externé č.: 172007 12.269,00 SKK
10/9/2007 Mzdy, odvody, SF/OS / III.Q. 2007Interné č.: 2007000927   Externé č.: 82007 10.302,00 SKK
7/9/2007 Mzdy, odvody, SF / OS II. Q. 2007Interné č.: 2007000622   Externé č.: 42007 10.247,00 SKK
4/12/2007 Mzdy,odvody,SF, / OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000343   Externé č.: 22007 10.250,00 SKK