Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: VIS - výstavba inžinierskych stavieb

Celková fakturovaná suma: 3.301.317,00 SKK Počet faktúr: 6
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
12. 11. 2008 stavebné práce - m.č. Šulekovo - osadenie novej striešky na konštrukciuInterné č.: 2008001210   Externé č.: 2580126 8.365,00 SKK
4. 11. 2008 stavebné práce - m.č. Šulekovo - oprava fasády, oplotenie, chodník aInterné č.: 2008001161   Externé č.: 2580087 769.751,00 SKK
25. 9. 2008 stavebné práce "Cyklistický chodník Hlohovec"Interné č.: 2008000965   Externé č.: 312509 55.840,00 SKK
13. 8. 2008 stavebné práce "Cyklistický chodník Hlohovec"Interné č.: 2008000796   Externé č.: 2580087 98.016,00 SKK
8. 8. 2008 stavebné práce "Cyklistický chodník Hlohovec"Interné č.: 2008000787   Externé č.: 2580082 1.010.212,00 SKK
11. 7. 2008 stavebné práce "Cyklistický chodník Hlohovec"Interné č.: 2008000686   Externé č.: 2580073 1.359.133,00 SKK