Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Sotac, s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 0,00 SKK Počet faktúr: 1
9/25/2008 vyúcovanie DPH k zaplatenej zálohe za seminár-nulováInterné č.: 2008000968   Externé č.: 2008093 0,00 SKK