Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Slovenský ochranný zväz autorský

Celková fakturovaná suma: 1.385,70 SKK Počet faktúr: 2
9/10/2008 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasuInterné č.: 2008000901   Externé č.: 2081113968 749,70 SKK
4/18/2007 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvomInterné č.: 2007000306   Externé č.: 636,00 SKK