Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Slovak Telekom, a.s.

Celková fakturovaná suma: 1.266.950,80 SKK Počet faktúr: 28
Podiely na fakturovanej sume: Telekomunikačné služby
12/31/2008 poplatky za telekomunikacné služby za 12/2008Interné č.: 2008001493   Externé č.: 5895736395 47.593,90 SKK
12/9/2008 poplatky za telekomunikacné služby za 11/2008Interné č.: 2008001337   Externé č.: 7894603348 46.340,00 SKK
11/11/2008 vytýcenie podzemných telekomunikacných vedení zo dna 23.10.2008Interné č.: 2008001201   Externé č.: 90050176 3.311,00 SKK
11/7/2008 poplatky za telekomunikacné služby za 10/2008Interné č.: 2008001196   Externé č.: 1893480056 53.954,70 SKK
10/8/2008 poplatky za telekomunikacné služby za 9/2008Interné č.: 2008001036   Externé č.: 7892353944 57.463,00 SKK
9/9/2008 poplatky za telekomunikacné služby za 8/2008Interné č.: 2008000897   Externé č.: 891223498 50.411,60 SKK
8/8/2008 telefónne hovoryInterné č.: 2008000791   Externé č.: 1890093343 57.533,30 SKK
7/9/2008 telefónne hovoryInterné č.: 2008000674   Externé č.: 9888962660 55.365,70 SKK
6/11/2008 viacnásobné uverejnenie vo firemnom zoznameInterné č.: 2008000561   Externé č.: 1887829018 396,30 SKK
6/10/2008 telefónne hovoryInterné č.: 2008000560   Externé č.: 9887829065 51.584,80 SKK
5/9/2008 poplatky za telekomunikacné služby za 4/2008Interné č.: 2008000427   Externé č.: 2886696980 58.373,30 SKK
4/7/2008 telefónne hovoryInterné č.: 2008000302   Externé č.: 5885565356 49.331,90 SKK
3/10/2008 telefónne hovoryInterné č.: 2008000193   Externé č.: 884433336 49.534,90 SKK
2/8/2008 telefónne hovoryInterné č.: 2008000081   Externé č.: 2883291144 51.404,20 SKK
12/31/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007001375   Externé č.: 2882168883 45.498,10 SKK
12/10/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007001217   Externé č.: 9881043115 53.182,10 SKK
11/12/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007001075   Externé č.: 4879921158 54.920,80 SKK
10/9/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000930   Externé č.: 3878797810 49.873,00 SKK
9/7/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000810   Externé č.: 7877611223 50.597,10 SKK
8/8/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000703   Externé č.: 45.696,70 SKK
7/10/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000614   Externé č.: 49.985,60 SKK
6/7/2007 telefónyInterné č.: 2007000504   Externé č.: 3874232661 49.844,00 SKK
6/7/2007 telefónyInterné č.: 2007000502   Externé č.: 396,30 SKK
5/9/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000404   Externé č.: 2873103541 43.816,90 SKK
4/11/2007 telefónyInterné č.: 2007000288   Externé č.: 54.376,90 SKK
3/7/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000172   Externé č.: 6870802676 45.673,70 SKK
2/7/2007 telefónne hovoryInterné č.: 2007000101   Externé č.: 3869661797 48.026,70 SKK
1/10/2007 telefónne hovroyInterné č.: 2007000022   Externé č.: 6868514938 42.464,30 SKK