Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: STAVEKO,Ing. Marián Sahul

Celková fakturovaná suma: 53.857.173,50 SKK Počet faktúr: 19
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
12/22/2008 práce na základe ZoD c. 06/08-MK "Rekonštrukcia MK Štúrova ulica"Interné č.: 2008001433   Externé č.: 5732008 5.644.961,10 SKK
11/18/2008 práce na základe ZoD c. 06/08-MK "Rekonštrukcia MK Štúrova ulica"Interné č.: 2008001230   Externé č.: 4922008 7.640.006,30 SKK
10/22/2008 práce na základe ZoD c. 06/08-MK "Rekonštrukcia MK Štúrova ulica"Interné č.: 2008001121   Externé č.: 4292008 4.488.141,70 SKK
9/17/2008 práce na základe ZoD c. 06/08-MK "Rekonštrukcia MK Štúrova ulica"Interné č.: 2008000927   Externé č.: 3372008 3.984.511,40 SKK
8/11/2008 Rekonštrukcia MK Štúrova-vodovod, kanalizácia, sad. úpravyInterné č.: 2008000793   Externé č.: 2512008 2.117.010,70 SKK
7/4/2008 Rekonštrukcia MK ŠtúrovaInterné č.: 2008000645   Externé č.: 1852008 1.584.488,90 SKK
12/7/2007 stavba "Autobusový prístrešok-ul.Osloboditelov ŠUInterné č.: 2007001214   Externé č.: 4352007 170.443,70 SKK
12/3/2007 rekonštrukcia MK ul. Osloboditelov ŠulekovoInterné č.: 2007001174   Externé č.: 4162007 2.677.458,70 SKK
11/12/2007 kanalizácia HC-ŠUInterné č.: 2007001070   Externé č.: 3402007 694.191,60 SKK
11/8/2007 rekonštrukcia MK osloboditelov ŠUInterné č.: 2007001067   Externé č.: 3422007 7.510.167,10 SKK
10/16/2007 rekonštrukcia MK ul. Osloboditelov ŠU-HCInterné č.: 2007000959   Externé č.: 3042007 2.212.750,60 SKK
9/12/2007 rekonštrukcia kanalizacného rozvodu MsÚ HlohovecInterné č.: 2007000813   Externé č.: 2432007 257.841,90 SKK
9/12/2007 rekonštrukcia MK ul.OsloboditelovInterné č.: 2007000812   Externé č.: 2422007 2.044.470,90 SKK
8/7/2007 Rekonštrukcia MK ul . Osloboditelov Šulekovo- HlohovecInterné č.: 2007000702   Externé č.: 2012007 2.085.705,80 SKK
7/4/2007 Rekonštrukcia MK ul. Osloboditelov - ŠulekovoInterné č.: 2007000601   Externé č.: 1592007 1.675.934,00 SKK
6/5/2007 rekonštrukcia MK ul. Osloboditelov ŠulekovoInterné č.: 2007000490   Externé č.: 1262007 776.743,20 SKK
5/17/2007 rekonštrukcia MK ul. Jarmocná HlohovecInterné č.: 2007000437   Externé č.: 3032006 5.897.158,70 SKK
4/4/2007 Zberný dvor Hlohovec-ŠulekovoInterné č.: 2007000275   Externé č.: 632007 2.458.822,20 SKK
3/20/2007 dobropis za dodávku elektrickej energie na stavbe Priemyselná ul. HC, r.Interné č.: 2007000209   Externé č.: -63.635,00 SKK