Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: SPOL-LIPA

Celková fakturovaná suma: 1.699.649,80 SKK Počet faktúr: 6
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
10/30/2008 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenieInterné č.: 2008001137   Externé č.: 2008070 382.500,00 SKK
10/14/2008 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenieInterné č.: 2008001067   Externé č.: 2008061 577.150,00 SKK
8/19/2008 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenieInterné č.: 2008000828   Externé č.: 2008042 367.500,00 SKK
7/15/2008 vyhotovenie projektovej dokumentácie Domov dôchodcov -nadstavbaInterné č.: 2008000701   Externé č.: 2008034 357.000,00 SKK
9/13/2007 projektová dokumentácia požiarnej ochrany "Rekonštrukcia ul.ŠtúrovaInterné č.: 2007000823   Externé č.: 2007045 3.599,80 SKK
4/27/2007 projektová dokumentácia - rekonštrukcia kanalizacných rozvodovInterné č.: 2007000373   Externé č.: 2007018 11.900,00 SKK