Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: SOS-HK

Celková fakturovaná suma: 997.375,00 SKK Počet faktúr: 1
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
11/7/2008 stavebné práce - viacúcelové ihrisko v areáli II. ZŠ na Koperníkovej ul. -Interné č.: 2008001184   Externé č.: 462008 997.375,00 SKK