Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Rada ZO OZ PŠaV okresu Hlohovec

Celková fakturovaná suma: 1.447,00 SKK Počet faktúr: 1
12/5/2008 Refundácia nákladov na školenie Kežmarské Žlaby- RNDr.MutkovicInterné č.: 2008001317   Externé č.: 12008 1.447,00 SKK