Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: REVEL, Ladislav Špánik

Celková fakturovaná suma: 10.000,00 SKK Počet faktúr: 1
10/15/2007 revízia na docasnom el. zariadeníInterné č.: 2007000952   Externé č.: 122007 10.000,00 SKK