Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Plastic People s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 6.586,50 SKK Počet faktúr: 1
7/29/2008 zneškodnenie odpadov Vlcie Hory-zmesový komunálny odpadInterné č.: 2008000752   Externé č.: 2008000682 6.586,50 SKK