Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Perex, a. s.

Celková fakturovaná suma: 4.488,70 SKK Počet faktúr: 2
2/13/2008 Interné č.: 2008000103   Externé č.: 2078302314 0,00 SKK
2/6/2008 preddavok za inzerciu v denníku PRAVDAInterné č.: 2008000079   Externé č.: 2078100737 4.488,70 SKK