Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: POPO SLOVAKIA, a.s.

Celková fakturovaná suma: 7.403.448,50 SKK Počet faktúr: 9
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
1. 10. 2008 Rozšírenie cintorína Hlohovec - II. etapaInterné č.: 2008000982   Externé č.: 2810022 753.220,00 SKK
23. 6. 2008 Rozšírenie cintorína Hlohovec - II. etapaInterné č.: 2008000603   Externé č.: 20810016 313.553,50 SKK
3. 3. 2008 stavebné práce "Rozšírenie cintorína Hlohovec-II.etapa"Interné č.: 2008000162   Externé č.: 20810005 134.808,50 SKK
15. 2. 2008 rekonštrukcia cintorínaInterné č.: 2008000105   Externé č.: 20810002 397.163,50 SKK
30. 1. 2008 realizácia stavby cintorín-oporný múr a urnová stena, chodníky terénneInterné č.: 2008000041   Externé č.: 20810001 693.645,50 SKK
18. 12. 2007 rozšírenie cintorínaInterné č.: 2007001299   Externé č.: 20710147 665.665,50 SKK
12. 12. 2007 Rozšírenie cintorína - vodovod, oplotenieInterné č.: 2007001241   Externé č.: 20710144 404.586,50 SKK
5. 9. 2007 Rozšírenie cintorína Hlohovec-II.etapaInterné č.: 2007000794   Externé č.: 20710113 2.467.186,00 SKK
2. 8. 2007 chodníky a terénne úpravyInterné č.: 2007000693   Externé č.: 20710088 1.573.619,50 SKK