Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Obec Pastuchov

Celková fakturovaná suma: 24.096,00 SKK Počet faktúr: 2
Podiely na fakturovanej sume: Obce
6/18/2008 Mzdy,odvody, SF, OS / 01/2008Interné č.: 2008000587   Externé č.: 102008 1.945,00 SKK
12/14/2007 Mzdy,odvody, SF, OS/ IV.Q:2007Interné č.: 2007001279   Externé č.: 212007 22.151,00 SKK