Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Obec Merašice

Celková fakturovaná suma: 5.000,00 SKK Počet faktúr: 1
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/14/2007 Mzdy,odvody, SF, OS/ IV.Q:2007Interné č.: 2007001278   Externé č.: 92007 5.000,00 SKK