Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Obec Dvorníky

Celková fakturovaná suma: 707.140,50 SKK Počet faktúr: 8
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/17/2008 Mzdy,odvody, SF, OS, IV.Q. 2008Interné č.: 2008001400   Externé č.: 2008000036 47.769,00 SKK
10/13/2008 Mzdy, odvody, SF, OS, III.Q.2008Interné č.: 2008001066   Externé č.: 2008000028 53.205,00 SKK
7/11/2008 Mzdy, odvody, SF, SL / OS/ II.Q.2008Interné č.: 2008000705   Externé č.: 112008 72.481,50 SKK
4/11/2008 Mzdy,odvody, SF, OS I.Q. 2008Interné č.: 2008000359   Externé č.: 92008 89.131,00 SKK
12/14/2007 Mzdy,odvody, SF, OS/ IV.Q:2007Interné č.: 2007001277   Externé č.: 262007 118.347,00 SKK
10/18/2007 Mzdy, odvody,SF/ SL/OS, III: Q. 2007Interné č.: 2007000980   Externé č.: 162007 94.721,50 SKK
7/23/2007 Mzdy, odvody, SF, SL/ OS II.Q. 2007Interné č.: 2007000685   Externé č.: 82007 106.132,50 SKK
4/11/2007 Mzdy,odvody,SF, SL / OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000338   Externé č.: 22007 125.353,00 SKK