Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Obec Dolné Otrokovce

Celková fakturovaná suma: 138.115,00 SKK Počet faktúr: 8
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/18/2008 Mzdy,odvody,SF/OS/ IV.Q.2008Interné č.: 2008001415   Externé č.: 2008000011 16.528,00 SKK
10/10/2008 Mzdy,odvody,SF, OS/III.Q.2008Interné č.: 2008001063   Externé č.: 2008000007 15.218,00 SKK
7/11/2008 Mzdy, odvody, SF, OS/ II.Q.2008Interné č.: 2008000706   Externé č.: 2008000005 15.209,00 SKK
4/10/2008 Mzdy,odvody, SF, OS I.Q. 2008Interné č.: 2008000357   Externé č.: 2008000003 15.237,00 SKK
12/17/2007 Mzdy, odvody, SF/OS/ IV,Q.2007Interné č.: 2007001294   Externé č.: 6 16.560,00 SKK
10/16/2007 Mzdy, odvody, SF/OS/ III.Q.2007Interné č.: 2007000964   Externé č.: 4 14.381,00 SKK
7/11/2007 Mzdy, odvody, SF / OS II. Q. 2007Interné č.: 2007000626   Externé č.: 2 28.541,00 SKK
4/13/2007 Mzdy,odvody,SF, / OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000346   Externé č.: 1 16.441,00 SKK