Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Obec Žlkovce

Celková fakturovaná suma: 123.008,00 SKK Počet faktúr: 8
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/19/2008 Mzdy, odvody, SF, OS, IV.Q. 2008Interné č.: 2008001431   Externé č.: 282008 23.991,00 SKK
11/10/2008 Mzdy, odvody, SF OS, III:Q. 2008Interné č.: 2008001203   Externé č.: 252008 24.072,00 SKK
8/26/2008 Mzdy, odvody, SF, OS, I.Q.2008Interné č.: 2008000855   Externé č.: 232008 18.748,00 SKK
8/26/2008 Mzdy, odvody, SF, OS, II.Q.2008Interné č.: 2008000716   Externé č.: 222008 24.075,00 SKK
12/20/2007 Mzdy, odvody, SF, OS/ IV.Q. 2007Interné č.: 2007001345   Externé č.: 232007 9.232,00 SKK
10/29/2007 Mzdy, odvody. SF/OS/III.Q.2007Interné č.: 2007001017   Externé č.: 152007 7.533,00 SKK
7/30/2007 Mzdy, odvody, SF, / OS II.Q. 2007Interné č.: 2007000688   Externé č.: 72007 7.626,00 SKK
4/20/2007 Mzdy,odvody,SF/ OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000354   Externé č.: 2007 7.731,00 SKK