Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 795.465,15 SKK Počet faktúr: 7
7/13/2007 obedy dôchodcom 6/2007Interné č.: 2007000627   Externé č.: 200700933 9.550,00 SKK
6/18/2007 obedy dôchodcom 5/2007Interné č.: 2007000535   Externé č.: 200700813 10.120,00 SKK
5/11/2007 obedy 4/2007Interné č.: 2007000422   Externé č.: 200700580 9.620,00 SKK
4/13/2007 obedy dôchodcom 3/2007Interné č.: 2007000297   Externé č.: 200700508 10.255,00 SKK
3/7/2007 obedy dôchodcom 2/2007Interné č.: 2007000173   Externé č.: 200700198 8.540,00 SKK
2/19/2007 obedy dôchodcom 1/2007Interné č.: 2007000126   Externé č.: 200700085 9.520,00 SKK
1/9/2007 Interné č.: 2007000020   Externé č.: 312509 737.860,15 SKK