Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Mesto Leopoldov

Celková fakturovaná suma: 1.844.519,00 SKK Počet faktúr: 8
Podiely na fakturovanej sume: Obce
12/17/2008 Mzdy,odvody, SF, Os, IV. 2008Interné č.: 2008001395   Externé č.: 51 262.686,00 SKK
10/10/2008 Mzdy,odvody,SF, OS/III.Q.2008Interné č.: 2008001064   Externé č.: 41 249.705,00 SKK
7/9/2008 Mzdy, odvody, OS/ II.Q.2008Interné č.: 2008000676   Externé č.: 34 241.546,00 SKK
4/16/2008 Mzdy, odvody, SF, OS I. Q. 2008Interné č.: 2008000375   Externé č.: 20 247.397,00 SKK
12/17/2007 Mzdy, odvody, SF/OS/ IV,Q.2007Interné č.: 2007001291   Externé č.: 48 237.816,00 SKK
10/11/2007 Mzdy, odvody, SF/OS/ III, Q.2007+ dohodaInterné č.: 2007000954   Externé č.: 42 223.543,00 SKK
7/9/2007 Mzdy, odvody, SF / OS II. Q. 2007Interné č.: 2007000623   Externé č.: 30 210.737,00 SKK
4/16/2007 Mzdy,odvody,SF,náhrada PN / OS, I.Q.2007Interné č.: 2007000347   Externé č.: 19 171.089,00 SKK