Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Kros a.s.

Celková fakturovaná suma: 48.619,00 SKK Počet faktúr: 3
Podiely na fakturovanej sume: Hardware, software, podpora
3/12/2008 program CENKROS plus-údržbaInterné č.: 2008000204   Externé č.: 6108032594 22.167,50 SKK
4/25/2007 databáza Triednik stavebných prácInterné č.: 2007000350   Externé č.: 6107062951 4.760,00 SKK
2/7/2007 Program CENKROS PLUS-ÚDRŽBAInterné č.: 2007000107   Externé č.: 110708167 21.691,50 SKK