Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: KIS s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 124.950,00 SKK Počet faktúr: 1
Podiely na fakturovanej sume: Hardware, software, podpora
12/17/2007 spracovanie a aktualizácia digitálnej mapyInterné č.: 2007001275   Externé č.: 2007146 124.950,00 SKK