Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: JAS AIR SK spol. s r.o.

Celková fakturovaná suma: 65.597,60 SKK Počet faktúr: 2
6/16/2008 Letecká fotografiaInterné č.: 2008000576   Externé č.: 2008037 35.700,00 SKK
2/6/2008 letecké fotografie 120x80cm, CD ROM letecké foografieInterné č.: 2008000073   Externé č.: 2008016 29.897,60 SKK