Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Ing. František Šilon, ATIKA

Celková fakturovaná suma: 685.568,00 SKK Počet faktúr: 10
12/1/2008 Empírové divadlo-sanácia fasády na svernej strane na zákl. zmluvyInterné č.: 2008001276   Externé č.: 908 17.728,00 SKK
11/28/2008 Empírové divadlo-sanácia fasády na svernej strane na zákl. zmluvyInterné č.: 2008001269   Externé č.: 808 70.800,00 SKK
10/27/2008 Empírové divadlo-sanácia fasády na svernej strane na zákl. zmluvyInterné č.: 2008001125   Externé č.: 708 150.000,00 SKK
12/12/2007 umelecko-remeselné práce -sanácia fasád, soklová cast-úpravaInterné č.: 2007001236   Externé č.: 72.000,00 SKK
12/12/2007 umelecko-remeselné práce -sanácia fasád, soklová cast-úpravaInterné č.: 2007001235   Externé č.: 55.000,00 SKK
12/12/2007 umelecko remeselné práce Empírové divadloInterné č.: 2007001234   Externé č.: 1007 45.000,00 SKK
12/5/2007 umelecko-remeselné práce: vyhotovenie profilu hlavnej rímsy východnejInterné č.: 2007001197   Externé č.: 1107 23.000,00 SKK
12/5/2007 umelecko-remeselné práce: aplikácia sanacnej omietky ED HlohovecInterné č.: 2007001194   Externé č.: 1207 95.040,00 SKK
10/9/2007 umelecko-remeselné práce - rekonštrukcia Emírového divadla HCInterné č.: 2007000923   Externé č.: 82.000,00 SKK
9/18/2007 umelecko-remeselné práce - Empírové divadlo HlohovecInterné č.: 2007000837   Externé č.: 75.000,00 SKK