Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: INTERCONTACT s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 26.180,00 SKK Počet faktúr: 2
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
12/19/2008 aktualizácia bezpecnostného projektu na ochranu osobných údajovInterné č.: 2008001429   Externé č.: 3208049 17.850,00 SKK
10/16/2007 aktualuizácia bezpecnostného projektu na ochranu osobných údajovInterné č.: 2007000958   Externé č.: 3207059 8.330,00 SKK