Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: HYDRO GAS MANUFACTURE

Celková fakturovaná suma: 435.599,50 SKK Počet faktúr: 1
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
11/21/2008 stavebné práce "Betonový skatepark Hlohovec"Interné č.: 2008001240   Externé č.: 262008 435.599,50 SKK