Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Glajšek Vladimír

Celková fakturovaná suma: 5.300,00 SKK Počet faktúr: 1
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
10/4/2007 oprava strechy na budove školy,Seredská ul. ŠulekovoInterné č.: 2007000903   Externé č.: 5.300,00 SKK