Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: GEPRAL, s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 703.992,50 SKK Počet faktúr: 14
12/18/2008 geodetické práceInterné č.: 2008001426   Externé č.: 522008 201.654,00 SKK
12/9/2008 vyhotovenie geometrického plánu /trafostanica/, vytýcenie vlastníckychInterné č.: 2008001334   Externé č.: 492008 86.423,00 SKK
8/8/2008 geodetické práce-majetkovoprávne vysporiadanie parc. c. 3 Nám.sv.Interné č.: 2008000789   Externé č.: 312008 22.070,00 SKK
8/7/2008 geodetické práce-precerp.ŠulekovoInterné č.: 2008000784   Externé č.: 302008 11.560,00 SKK
6/13/2008 geodetické práce-býv. KapaInterné č.: 2008000574   Externé č.: 272008 9.732,00 SKK
4/28/2008 vyhotovenie geometrického plánu - majetkovoprávne vysporiadanieInterné č.: 2008000385   Externé č.: 182008 80.975,00 SKK
4/28/2008 vyhotovenie geometrického plánu - majetkovoprávne vysporiadanieInterné č.: 2008000382   Externé č.: 192008 48.845,00 SKK
3/14/2008 geodetické práce parc.180 v kat.úz.HCInterné č.: 2008000212   Externé č.: 102008 36.350,00 SKK
12/14/2007 geodetické práceInterné č.: 2007001271   Externé č.: 2007075 50.630,00 SKK
10/26/2007 geodetické práce oddelenie parciel na Balatonskej ul.Interné č.: 2007001007   Externé č.: 2007059 18.262,00 SKK
10/25/2007 vyhotovenie geometrického plánu Priemyslený park HlohovecInterné č.: 2007001004   Externé č.: 2007058 49.737,50 SKK
5/11/2007 geodetické práceInterné č.: 2007000417   Externé č.: 2007025 25.440,00 SKK
5/11/2007 geodetické práceInterné č.: 2007000416   Externé č.: 2007024 23.562,00 SKK
3/7/2007 geodetické práceInterné č.: 2007000179   Externé č.: 2007010 38.752,00 SKK