Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Fond Consult, s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 950.000,00 SKK Počet faktúr: 4
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
5/26/2008 spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvojaInterné č.: 2008000480   Externé č.: 92008 40.000,00 SKK
5/26/2008 spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvojaInterné č.: 2008000479   Externé č.: 82008 180.000,00 SKK
5/26/2008 spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvojaInterné č.: 2008000478   Externé č.: 72008 270.000,00 SKK
1/7/2008 spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvojaInterné č.: 2008000008   Externé č.: 322007 460.000,00 SKK