Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania,

Celková fakturovaná suma: 0,00 SKK Počet faktúr: 1
5/26/2008 Interné č.: 2008000485   Externé č.: 4801532 0,00 SKK