Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Dopravoprojekt, a. s.

Celková fakturovaná suma: 41.650,00 SKK Počet faktúr: 1
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
11/5/2007 Aktualizácia rozpoctu stavby - rekonštrukcia námestia sv.Michala vInterné č.: 2007001031   Externé č.: 41.650,00 SKK