Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Dexia banka Slovensko a.s.

Celková fakturovaná suma: 1.190,00 SKK Počet faktúr: 1
12/31/2007 poplatok za rocné vedenie úctu cenných papierov r.2007Interné č.: 2007001367   Externé č.: 11012007 1.190,00 SKK