Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: CASSIS consult,s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 410.550,00 SKK Počet faktúr: 4
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
12/17/2008 poplatok za spísanie projektu "Rekonštrukcia DDS Harmónia,Interné č.: 2008001410   Externé č.: 48075 119.000,00 SKK
11/24/2008 poplatok za spísanie projektu "Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35,Interné č.: 2008001259   Externé č.: 48071 113.050,00 SKK
5/7/2008 spracovanie a spísanie projektu "Externý management projektuInterné č.: 2008000421   Externé č.: 48032 89.250,00 SKK
4/23/2008 poplatok za spísanie projektu "Externý management projektuInterné č.: 2008000354   Externé č.: 48025 89.250,00 SKK