Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 615.397,75 SKK Počet faktúr: 115
12/31/2008 prevádzka kotolne Mestský úrad za rok 2008Interné č.: 2008001498   Externé č.: 242808 61.763,55 SKK
12/15/2008 zálohy na energie M.Bela 3, CO sklad HC 12/2008Interné č.: 2008001388   Externé č.: 227408 1.090,00 SKK
12/15/2008 zálohové platby za energie 12/2008,Vinohradská 9,HCInterné č.: 2008001390   Externé č.: 227208 6.847,00 SKK
12/15/2008 zálohy na energie Manckovicova 9 HC 12/2008Interné č.: 2008001389   Externé č.: 227308 1.506,00 SKK
12/15/2008 zálohy na energie 12/2008 - CO skladInterné č.: 2008001387   Externé č.: 227808 5.950,00 SKK
11/18/2008 vodné, stocné M.Bela 3, CO sklad HC 11/2008Interné č.: 2008001225   Externé č.: 217108 1.090,00 SKK
11/18/2008 dodávka el.energie Manckovicova 9 HC 11/2008Interné č.: 2008001224   Externé č.: 217008 1.506,00 SKK
11/18/2008 dodávka el.energie 11/2008, Vinohradská ul KD RUŽAInterné č.: 2008001223   Externé č.: 216908 6.847,00 SKK
11/18/2008 zálohy na energie 11/2008 - CO skladInterné č.: 2008001222   Externé č.: 217508 5.950,00 SKK
10/20/2008 záloha za teploInterné č.: 2008001102   Externé č.: 199408 5.950,00 SKK
10/20/2008 vodné, stocnéInterné č.: 2008001098   Externé č.: 199008 1.090,00 SKK
10/20/2008 poplatok za správuInterné č.: 2008001097   Externé č.: 198908 1.506,00 SKK
10/20/2008 elek. energiaInterné č.: 2008001096   Externé č.: 198808 6.847,00 SKK
9/18/2008 Poplatok za správu 09/2008 VS-K2 CO sklad, M. Bela 3Interné č.: 2008000933   Externé č.: 180308 1.090,00 SKK
9/18/2008 zálohová platba za elektrickú energiu 09/2008 VS K-1 Manckovicova 9Interné č.: 2008000932   Externé č.: 180208 1.506,00 SKK
9/18/2008 Zálohovú platbu za dodávku tepla podla kúpnej zmluvy za obdobieInterné č.: 2008000934   Externé č.: 180708 5.950,00 SKK
9/18/2008 zálohové platby za elektrickú energiu 9/2008,Vinohradská 9,HCInterné č.: 2008000931   Externé č.: 180108 6.847,00 SKK
8/19/2008 vodné a stocné, daždové vodyInterné č.: 2008000822   Externé č.: 152808 6.847,00 SKK
8/18/2008 el. energiaInterné č.: 2008000821   Externé č.: 152908 1.506,00 SKK
8/18/2008 el. energiaInterné č.: 2008000820   Externé č.: 153008 1.090,00 SKK
8/18/2008 zálohy na energie 8/2008 - CO skladInterné č.: 2008000819   Externé č.: 153408 5.950,00 SKK
7/18/2008 zálohové platby za energie 7/2008Interné č.: 2008000730   Externé č.: 143508 5.950,00 SKK
7/18/2008 správa kotolne MsU HC za II.polrok 2008Interné č.: 2008000725   Externé č.: 148308 19.600,00 SKK
7/18/2008 vodné a stocné, daždová vodaInterné č.: 2008000727   Externé č.: 142908 6.847,00 SKK
7/18/2008 el. energiaInterné č.: 2008000729   Externé č.: 143108 1.090,00 SKK
7/18/2008 ost. služby/polatok za správu a pod./Interné č.: 2008000728   Externé č.: 143008 1.506,00 SKK
7/16/2008 vyúctovanie nákladov na vykurovanie a ohrev TÚV za neobsadené bytyInterné č.: 2008000719   Externé č.: 1100018 1.414,00 SKK
6/17/2008 zálohy na energie CO sklad 6/2008Interné č.: 2008000583   Externé č.: 124008 5.950,00 SKK
6/17/2008 náklady na vykurovanie a ohrev TÚV za nebsadené byty za r.2007Interné č.: 2008000582   Externé č.: 1100016 2.464,00 SKK
6/17/2008 dodávka el.energieInterné č.: 2008000584   Externé č.: 123408 6.847,00 SKK
6/17/2008 dodávka el.energieInterné č.: 2008000586   Externé č.: 123608 1.090,00 SKK
6/17/2008 dodávka el.energieInterné č.: 2008000585   Externé č.: 123508 1.506,00 SKK
5/20/2008 zálohy na teplo 5/2008Interné č.: 2008000464   Externé č.: 105408 5.950,00 SKK
5/20/2008 poplatok za správu M.Bela 3, CO sklad HC 5/2008Interné č.: 2008000463   Externé č.: 105008 1.090,00 SKK
5/20/2008 poplatok za správu Manckovicova 9 HC 5/2008Interné č.: 2008000462   Externé č.: 104908 1.506,00 SKK
5/20/2008 poplatok za spávu 5/2008 vinohradská 9 HCInterné č.: 2008000461   Externé č.: 104808 6.847,00 SKK
4/29/2008 vyúctovanie energií za rok 2007 - VS K-2, CO sklad, M.Bella 3, HCInterné č.: 2008000391   Externé č.: 90508 14.799,00 SKK
4/29/2008 vyúctovanie energií za rok 2007 - VS K-2, CO sklad, M.Bella 3, HCInterné č.: 2008000390   Externé č.: 90608 29.624,00 SKK
4/29/2008 vyúctovanie energií za rok 2007 - VS K-1 Manckovicova 9, HCInterné č.: 2008000389   Externé č.: 91408 -1.184,00 SKK
4/15/2008 vodné,stocné,daždová voda 4/2008 CO sklad M.Bela 3 HCInterné č.: 2008000327   Externé č.: 68508 1.090,00 SKK
4/15/2008 vodné, stocné, daždová voda 4/2008 CO sklad Manckovicova 9 HCInterné č.: 2008000328   Externé č.: 68408 1.506,00 SKK
4/15/2008 poplatok za správu 3/2008, vinohradská 9,HCInterné č.: 2008000326   Externé č.: 68308 6.847,00 SKK
4/15/2008 zálohové platby za teploInterné č.: 2008000329   Externé č.: 68908 5.950,00 SKK
3/17/2008 vodné,stocné,daždová voda 3/2008, M.Bela 3,HCInterné č.: 2008000217   Externé č.: 40508 1.090,00 SKK
3/17/2008 poplatok za správu 3/2008, Manckovicova 9,HCInterné č.: 2008000216   Externé č.: 40408 1.506,00 SKK
3/17/2008 dodávka tepla 3/2008, vinohradská 9,HCInterné č.: 2008000215   Externé č.: 40308 6.847,00 SKK
3/17/2008 zálohové platby za teplo 3/2008, HCInterné č.: 2008000218   Externé č.: 40908 5.950,00 SKK
2/19/2008 zálohy na teplo 2/08 M.Bela 3, HCInterné č.: 2008000116   Externé č.: 32008 5.950,00 SKK
2/19/2008 vodné,stocné,daždová voda 2/2008, M.Bela 3,HCInterné č.: 2008000115   Externé č.: 31608 1.090,00 SKK
2/19/2008 vodné,stocné,daždová voda 2/2008, Manckovicova 9,HCInterné č.: 2008000114   Externé č.: 31508 1.506,00 SKK
2/19/2008 vodné,stocné,daždová voda 2/2008, vinohradská 9,HCInterné č.: 2008000113   Externé č.: 31408 6.847,00 SKK
1/16/2008 správa kotolne v objekte MsÚ HC za I.polrok 2008Interné č.: 2008000019   Externé č.: 17108 19.600,00 SKK
1/16/2008 el. energie 1/2008, Manckovicova 9,HCInterné č.: 2008000016   Externé č.: 12108 1.506,00 SKK
1/16/2008 zálohové platby za energie 1/2008Interné č.: 2008000018   Externé č.: 12608 5.950,00 SKK
1/16/2008 el.energie 1/2008, vinohradská 9,HCInterné č.: 2008000015   Externé č.: 12008 6.847,00 SKK
1/16/2008 el. energie 1/2008, M.Bela 3,HCInterné č.: 2008000017   Externé č.: 12208 1.090,00 SKK
12/31/2007 prevádzka kotolne Mestský úrad za rok 2007Interné č.: 2007001379   Externé č.: 912007 63.171,40 SKK
12/28/2007 fond opráv za neobsadené byty v r. 2007Interné č.: 2007001349   Externé č.: 12007 3.411,00 SKK
12/13/2007 energie Vinohradská 9, HCInterné č.: 2007001244   Externé č.: 219507 6.847,00 SKK
12/13/2007 energie Manckovicova 9, HCInterné č.: 2007001245   Externé č.: 219607 1.506,00 SKK
12/13/2007 CO energie M.Bela 2,HCInterné č.: 2007001246   Externé č.: 219707 1.090,00 SKK
12/13/2007 CO energie, HCInterné č.: 2007001247   Externé č.: 220107 4.463,00 SKK
11/20/2007 energie vinohradská 9, HC 11/07Interné č.: 2007001097   Externé č.: 201007 6.847,00 SKK
11/20/2007 energie Manckovicova 9, 11/07Interné č.: 2007001096   Externé č.: 201107 1.506,00 SKK
11/20/2007 dodávka tepla 11/2007Interné č.: 2007001094   Externé č.: 201607 4.463,00 SKK
11/20/2007 energie 11/2007Interné č.: 2007001095   Externé č.: 201207 1.090,00 SKK
10/18/2007 zálohové platby za energie,CO sklad,M.Bela 3, HC-službyInterné č.: 2007000972   Externé č.: 183507 1.090,00 SKK
10/18/2007 zálohové platby za energie, Vinohradská 9, HC-službyInterné č.: 2007000970   Externé č.: 183307 6.847,00 SKK
10/18/2007 zálohové platby za energie,Manckovicova 9, HC-službyInterné č.: 2007000971   Externé č.: 183407 1.506,00 SKK
10/18/2007 zálohové platby za energie, HCInterné č.: 2007000973   Externé č.: 183907 4.463,00 SKK
9/24/2007 záloha za KD Ruža Hc 9.2007Interné č.: 2007000857   Externé č.: 174507 6.847,00 SKK
9/24/2007 záloha za nebyt. proest. Manckovicova ul.Interné č.: 2007000856   Externé č.: 174607 1.506,00 SKK
9/24/2007 záloha za teplo 9.2007Interné č.: 2007000855   Externé č.: 174707 1.090,00 SKK
9/24/2007 záloha za teplo 9.2007Interné č.: 2007000854   Externé č.: 175107 4.463,00 SKK
8/17/2007 poplatok za správu-zálohové platby za nebytový priestor 8/2007,Interné č.: 2007000732   Externé č.: 156907 1.506,00 SKK
8/17/2007 zálohové platby za nebytový priestor 8/2007, CO sklad, M.Bela 3 , HCInterné č.: 2007000733   Externé č.: 157007 1.090,00 SKK
8/17/2007 zálohové platby za nebytový priestor 8/2007Interné č.: 2007000734   Externé č.: 157507 4.463,00 SKK
8/17/2007 poplatok za správu-zálohové platby za nebytový priestor 8/2007,Interné č.: 2007000731   Externé č.: 156807 6.847,00 SKK
7/19/2007 správa kotolne MsÚ Hlohovec za II.polrok 2007Interné č.: 2007000643   Externé č.: 134907 19.600,00 SKK
7/19/2007 zálohové platby za energie za 7/2007Interné č.: 2007000640   Externé č.: 129807 1.506,00 SKK
7/19/2007 zálohové platby za energie za 7/2007Interné č.: 2007000642   Externé č.: 130407 4.463,00 SKK
7/19/2007 zálohové platby za energie za 7/2007Interné č.: 2007000639   Externé č.: 129707 6.847,00 SKK
7/19/2007 zálohové platby za energie za 7/2007Interné č.: 2007000641   Externé č.: 129907 1.090,00 SKK
6/18/2007 zálohové platby za energie za 6/2007Interné č.: 2007000528   Externé č.: 121107 6.847,00 SKK
6/18/2007 zálohové platby za energie za 6/2007Interné č.: 2007000529   Externé č.: 121207 1.506,00 SKK
6/18/2007 zálohové platby za energie za 6/2007Interné č.: 2007000531   Externé č.: 121907 4.463,00 SKK
6/18/2007 zálohové platby za energie za 6/2007Interné č.: 2007000530   Externé č.: 121301 1.090,00 SKK
6/15/2007 náklady na ohrev a vykurovanie neobsadených bytovInterné č.: 2007000525   Externé č.: 1100010 4.104,00 SKK
5/18/2007 zálohové platby za nebytový priestor 5/2007Interné č.: 2007000439   Externé č.: 102707 6.847,00 SKK
5/18/2007 zálohové platby za nebytový priestor 5/2007Interné č.: 2007000442   Externé č.: 102807 1.506,00 SKK
5/18/2007 zálohové platby za nebytový priestor 5/2007Interné č.: 2007000440   Externé č.: 103507 4.463,00 SKK
5/18/2007 zálohové platby za nebytový priestor 5/2007Interné č.: 2007000441   Externé č.: 102907 1.090,00 SKK
4/26/2007 vyúctovanie zálohových platieb za rok 2006-dobropisInterné č.: 2007000360   Externé č.: 79107 -8.717,40 SKK
4/26/2007 vyúctovanie zálohových platieb za rok 2006Interné č.: 2007000359   Externé č.: 78507 4.163,10 SKK
4/26/2007 vyúctovanie zálohových platieb za rok 2006Interné č.: 2007000358   Externé č.: 78407 -8.267,20 SKK
4/18/2007 zálohové platby 4/2007 za dodávku teplaInterné č.: 2007000310   Externé č.: 68107 4.463,00 SKK
4/18/2007 zálohové platby 4/2007 CO Sklad, M.Bela 3,HCInterné č.: 2007000309   Externé č.: 67507 1.090,00 SKK
4/18/2007 zálohové platby 4/2007 Manckovicova 9,HCInterné č.: 2007000308   Externé č.: 67407 1.506,00 SKK
4/18/2007 zálohové platby 4/2007 Vinohradská 9,HCInterné č.: 2007000307   Externé č.: 67307 6.847,00 SKK
3/20/2007 zálohové platby 9 3/2007Interné č.: 2007000213   Externé č.: 49607 1.506,00 SKK
3/20/2007 zálohové platby Vinohradská 9 3/2007Interné č.: 2007000212   Externé č.: 49507 6.847,00 SKK
3/20/2007 zálohové platby 3/2007Interné č.: 2007000214   Externé č.: 49707 1.090,00 SKK
3/20/2007 zálohové platby 3/2007Interné č.: 2007000215   Externé č.: 50307 4.463,00 SKK
2/19/2007 energie, vodné stocné 2/2007Interné č.: 2007000121   Externé č.: 31807 1.506,00 SKK
2/19/2007 energie, vodné stocné 2/2007Interné č.: 2007000120   Externé č.: 31707 6.847,00 SKK
2/19/2007 nájomné za 2/2007Interné č.: 2007000119   Externé č.: 32507 4.463,00 SKK
2/19/2007 energie, vodné stocné 2/2007Interné č.: 2007000122   Externé č.: 31907 1.090,00 SKK
1/18/2007 zálohová platba za dodávku tepla 1/2007Interné č.: 2007000060   Externé č.: 13707 4.463,00 SKK
1/18/2007 zálohové platby za 1/2007 M. Bela 3 HCInterné č.: 2007000059   Externé č.: 13107 1.090,00 SKK
1/18/2007 zálohové platby za 1/2007 Manckovicova 9 HCInterné č.: 2007000058   Externé č.: 13007 1.506,00 SKK
1/18/2007 zálohové platby za 1/2007 Vinohradská 9 HCInterné č.: 2007000057   Externé č.: 12907 6.847,00 SKK
1/18/2007 správa kotolneInterné č.: 2007000056   Externé č.: 18207 19.600,00 SKK
1/15/2007 prevádzka kotolne MsÚ r. 2006Interné č.: 2007000036   Externé č.: 882006 31.066,10 SKK
1/5/2007 fond opráv za 7.2006-12.2006Interné č.: 2007000011   Externé č.: 12006 342,00 SKK
29.04.2008Interné č.: 2008000392   Externé č.: 89208 -12.745,00 SKK