Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Bolech Ján

Celková fakturovaná suma: 2.481,20 SKK Počet faktúr: 2
8/27/2008 výstražná páska "Mestská polícia"Interné č.: 2008000857   Externé č.: 2008110443 1.654,10 SKK
9/7/2007 výstražná páska "Mestská polícia"Interné č.: 2007000811   Externé č.: 2007110485 827,10 SKK