Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: BE-SOFT a.s.

Celková fakturovaná suma: 10.710,00 SKK Počet faktúr: 3
Podiely na fakturovanej sume: Hardware, software, podpora
12/15/2008 internetová aktualizácia softvéru Bezpocnostno-technický systém BTSInterné č.: 2008001374   Externé č.: 11 3.570,00 SKK
1/29/2008 internetová aktualizácia softvéru Bezpocnostno-technický systém odInterné č.: 2008000040   Externé č.: 80021 3.570,00 SKK
1/26/2007 aktualizácia softvéru BTSInterné č.: 2007000076   Externé č.: 70002 3.570,00 SKK