Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Celková fakturovaná suma: 854.500,00 SKK Počet faktúr: 5
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
12/29/2008 Štúdia diela "Revitalizácia Zámockej záhrady v Hlohovci - I.etapa"Interné č.: 2008001462   Externé č.: 242008 340.000,00 SKK
8/15/2008 1. cast diela "Revitalizácia Zámockej záhrady v Hc-I. etapa" -Interné č.: 2008000813   Externé č.: 142008 268.300,00 SKK
5/28/2008 dopracovanie "Inventarizácia stromov a pasport plôch zelene - MC1 HC"Interné č.: 2008000505   Externé č.: 82008 55.000,00 SKK
12/21/2007 Inventarizácia stromov a pasport plôch zelene MC1,HCInterné č.: 2007001338   Externé č.: 242007 160.000,00 SKK
9/4/2007 spracovanie diela "Pasport vybraných plôch zelene Hlohovec 2007"Interné č.: 2007000783   Externé č.: 102007 31.200,00 SKK