Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Agentúra VO

Celková fakturovaná suma: 20.000,00 SKK Počet faktúr: 2
Podiely na fakturovanej sume: Projekty, posudky
4/28/2008 vypracovanie verejného obstarávania "Príprava projektovéhoInterné č.: 2008000384   Externé č.: 20080402 10.000,00 SKK
4/28/2008 vypracovanie verejného obstarávania "Príprava projektového spisu aInterné č.: 2008000383   Externé č.: 20080401 10.000,00 SKK