Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: AUREX spol. s r.o.

Celková fakturovaná suma: 768.394,50 SKK Počet faktúr: 6
9/18/2008 vyprac. dokumentácie "Aktualizácia ÚPN SÚ Hlohovec-Zmeny aInterné č.: 2008000935   Externé č.: 200874 128.072,50 SKK
9/4/2008 vyprac. dokumentácie "Aktualizácia ÚPN SÚ Hlohovec-Zmeny aInterné č.: 2008000882   Externé č.: 200873 69.020,00 SKK
3/10/2008 spracovanie aktualizácie Parciálneho IS Katastra nehnutelnosti mestaInterné č.: 2008000196   Externé č.: 200811 49.999,00 SKK
12/20/2007 spracovanie aktualizácie Parciállneho informacného systému KatastraInterné č.: 2007001317   Externé č.: 200777 54.520,00 SKK
9/4/2007 vypracovanie dokumentácie "aktualizácia ÚPN SÚ Hlohovec-návrhInterné č.: 2007000780   Externé č.: 200739 417.095,00 SKK
3/22/2007 Spracov.Parciál.infor.systému Katastra nehnut. mesta HlohovecInterné č.: 2007000234   Externé č.: 200706 49.688,00 SKK