Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: ARTEA Ing. Štefan Božek

Celková fakturovaná suma: 125.905,50 SKK Počet faktúr: 3
3/31/2008 propagacné predmetyInterné č.: 2008000273   Externé č.: 2008032 32.808,00 SKK
3/18/2008 propagacné predmetyInterné č.: 2008000225   Externé č.: 2008029 65.777,50 SKK
3/12/2008 propagacné predmetyInterné č.: 2008000203   Externé č.: 2008026 27.320,00 SKK