Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Športový klub telesne a zdravotne postuhnutých

Celková fakturovaná suma: 47.025,00 SKK Počet faktúr: 6
10/14/2008 16 krabíc kanc. papieraInterné č.: 2008001069   Externé č.: 22008 6.400,00 SKK
7/4/2008 kancelársky papierInterné č.: 2008000655   Externé č.: 22008 5.740,00 SKK
5/9/2008 16 krabíc kanc. papiera - spolu 80 balíkov kan.papiera á 82,- S16 krabícInterné č.: 2008000425   Externé č.: 52008 6.560,00 SKK
8/22/2007 kancelársky papierInterné č.: 2007000749   Externé č.: 32007 6.600,00 SKK
6/27/2007 kancelársky papierInterné č.: 2007000575   Externé č.: 22007 10.100,00 SKK
4/10/2007 kancelársky papierInterné č.: 2007000287   Externé č.: 12007 11.625,00 SKK