Došlé faktúry na Mesto Hlohovec

Firma: Šmigrovský František ,Čepenská 1382/89, Sereď

Celková fakturovaná suma: 1.719.541,00 SKK Počet faktúr: 14
Podiely na fakturovanej sume: Stavebné firmy
11. 12. 2008 reštaurátorské práce II etapa -grotta zámocká záhradaInterné č.: 2008001349   Externé č.: 80030 369.577,00 SKK
8. 12. 2008 Empírové divadlo Hc-reštaurátorské práce- rešt. reliéfov na východnejInterné č.: 2008001319   Externé č.: 80026 53.200,00 SKK
8. 12. 2008 Empírové divadlo Hc-reštaurátorské práce- rešt. reliéfov na východnejInterné č.: 2008001318   Externé č.: 80025 110.000,00 SKK
27. 10. 2008 Empírové divadlo Hc-reštaurátorské práce- rešt. reliéfov na východnejInterné č.: 2008001127   Externé č.: 80018 94.800,00 SKK
27. 10. 2008 Empírové divadlo-reštarurovanie figurálneho reliéfu a erbuInterné č.: 2008001126   Externé č.: 80017 116.000,00 SKK
25. 9. 2008 reštaurátorské práce II etapa -grotta zámocká záhradaInterné č.: 2008000966   Externé č.: 80013 211.200,00 SKK
8. 8. 2008 reštaurátorské práce-grotta zámocká záhradaInterné č.: 2008000790   Externé č.: 80009 248.904,00 SKK
12. 12. 2007 reštaurovanie ED HC - reštaurovanie dochovaných častí kamennýchInterné č.: 2007001238   Externé č.: 70018 70.000,00 SKK
12. 12. 2007 umelecko-remeselné práce -sanácia fasád, soklová časť-úpravaInterné č.: 2007001237   Externé č.: 70019 67.000,00 SKK
5. 12. 2007 reštaurovanie ED HC - sanácia fasády na východnej straneInterné č.: 2007001198   Externé č.: 70024 110.000,00 SKK
5. 12. 2007 reštaurovanie ED HC - sanácia fasády na východnej strane aInterné č.: 2007001196   Externé č.: 70025 78.900,00 SKK
5. 12. 2007 reštaurovanie ED HC - sanácia fasádInterné č.: 2007001195   Externé č.: 70026 49.960,00 SKK
9. 10. 2007 reštaurovanie Empírového divadla v HCInterné č.: 2007000922   Externé č.: 70014 71.000,00 SKK
18. 9. 2007 reštaurovanie Empírového divadla v HlohovciInterné č.: 2007000838   Externé č.: 70012 69.000,00 SKK